Trin 3 a: Engager dig og lær af andre

0%

​Trin 3a til og med 3d​ handler alle sammen om hvordan du får mest ud af kurserne og compassion-strategierne generelt.

​Husk du er ikke alene - husk det, ved at engagere dig!

Brug Forum og kom til vores compassion-møder.

Det øger dit udbytte enormt at du engagerer dig aktivt med andre om compassion. Compassion er en relationel kompetence.S

Selvom fokus i meget af det du finder her i Klub Compassion handler om relationen til dig selv, lærer vi compassion bedst sammen med andre.

​Du vil blive overrasket over for kraftfuldt det er at se og høre andres oplevelser, da de altid vil synliggøre nye nuancer af øvelserne , insigterne og intensionerne bag strategierne.

Derfor en stor og varm invitation til dig til at bruge Forum og til at deltage på compassion-møderne.

Det her trin er et af dem du skal huske på hele vejen igennem... processen med at integrere compassion-strategier er en fordybelse snarere end en tilegnelse af viden. Lad os gøre det sammen.