24 uger til selvmedfølelse

0%

Her får du 24 trin til at gøre medfølelse konkret og brugbart i alle områder af din hverdag. Brug den her roadmap som et supplement til at de andre kurser, og især som et værktøj til sikre integration og fordybelse af intensionen i selvmedfølelse. Emnerne er lavet til at du gennemgår dem i rækkefølge. Du kan vælge at hoppe imellem dem hvis der er noget særligt der kalder på dig, eller at gå tilbage og gennemgå de emner du gerne vil stå stærkere i.